69515714 516354459099414 2153147490092711936 n

เมื่อวันที่ 1- 2 กันยายนที่ผ่านมา สำนักแผนและประกันฯได้จัดการประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

โดยวันแรกของการประเมินคณะกรรมการมีการตรวจหลักฐาน จากระบบออนไลน์ผ่าน www.bloger.com บล็อกออนไลน์ ของทุกหน่วยงานโดยปีนี้ ต่างจากปีทีแล้วคือ ใช้ระบบออนไลน์ในการตรวจหลักฐานผลงานหรือชิ้นงานต่างๆทดแทนเอกสาร ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยได้ส่วนหนึ่ง

ในวันที่สอง ช่วงเช้ามีการสัมภาษณ์การทำงานของหน่วยงานและสรุปผลการประเมินหน่วยงานในช่วงบ่าย

โดยปีนี้เป็นขั้นเริ่มต้นของระบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน 15 หน่วยงาน ทุกหน่วยงานก็ให้ความร่วมมือในการเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งระบบประเมินออนไลน์ผ่าน www.bloger.com นั้น เริ่มต้นมาจากการทำ KM ของสำนักแผน ทำให้ทางสำนักแผนฯจึงเกิดอยากเผยแพร่นวัตกรรมการประเมินหน่วยงานผ่านระบบออนไล์ให้กับหน่วยงานสายสนับสนุนอื่นๆด้วย เพื่อประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่สิ้นเปลืองกระดาษ 

ทางสำนักแผนฯมีความคาดหวังว่า ในปีต่อไป การประเมินหน่วยงานสายสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์มีการพัฒนามากขึ้นและทุกหน่วยงามีความชำนาญในการทำงานมากขึ้น

69918446 1506918392784603 1642816572584099840 n69538111 397175924516955 3454539283908526080 n70031035 540794303325530 5551807565853097984 n69765052 2323575801085944 9127277087114133504 n69341476 2452720218389828 3970382753286848512 n