59744453 615668865607681 7734729843710885888 n

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 มีการประชุมแถลงนโยบายของรองอธิการบดีต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยนโยบายปี 2562 เป็นลักษณะโฉมใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อมหาวิทยาลัยและตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี อินชาอัลลอฮ

โดยบรรยากาศในที่ประชุมในวันนั้นเข้มข้นและราบรื่นด้วยดี

59834585 562780720796262 9174181553075388416 n59744453 615668865607681 7734729843710885888 n59540741 428255444656679 7729052511125897216 n