การบริหารสำนักแผนและประกันฯ

-โครงสร้างการบริหารสำนักแผนและประกันฯ

 

นโยบาย ประจำปี

-นโยบาย ประจำปีการศึกษา 2558

-นโยบาย ประจำปีการ 2559

-นโยบาย ประจำปีการศึกษา 2560

- นโยบาย ประจำปีการศึกษา 2561

 

สมาชิกบุคลากรสำนักแผนฯ

1.ผศ.ดร มัซลัน  สุหลง รองอธิการบดีฝ่ายสำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

โทร 086-9690327

2.นางสาว ซูไวบะห์  สะนิ  หัวหน้าสำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

โทร 087-2956350

3.นาย ซาการียา กาเดร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพฯ

โทร 085-2496439

4.นางสาวโซเฟีย  สามะอาลี เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน

โทร 087-7961017

5.นางไซนับ  ลาเตะ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร 086-3817663

 

การติดต่อ

สำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 074416515 ต่อ 1134

โทรสาร: 074416515